2% pre mládež

Vaše 2% pomôžu mladým futbalistom
obr: 2% pre mládež

Občianske združenie Futbal mládeže Žiar nad Hronom splnilo podmienky žiadateľov o pridelenie 2% daní z príjmov fyzických a právnických osôb. Obraciame sa na priaznivcov a podporovateľov mládežníckeho futbalu s prosbou o poukázanie sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.


Prijímateľ:

Občianske združenie Futbal mládeže Žiar nad Hronom
Partizánska 10
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 379 98 340

Č. tel. – predseda – 0905 572 196, Štanga Rastislav

Finančné prostriedky nebudú použité na platy a finančné odmeny členov OZ, v žiadnom prípade nebudú použité na chod FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa. OZ je nezávislý právny subjekt od FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa

!!! TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE !!!Členovia OZ Futbal mládeže:

Rastislav Štanga – predseda OZ
Martin Fungáč – podpredseda OZ
Miroslav Giertl – revízor OZ

Radoslav Urgela – člen OZ
Michal Fabian – člen OZ
Dušan Šipikal – člen OZ
Igor Marhula – člen OZ
Maroš Pažout – člen OZ
Rastislav Urgela – člen OZ
Vojtech Šimovič – člen OZ
Peter Beník – člen OZ
Róbert Henžel – člen OZ
Matej Šouc – člen OZ
Štefan Zaťko-– člen OZ
Michal Košuda – člen OZ
Radoslav Vanko – člen OZ
Milan Priebera – člen OZ
Jaroslav Kališ – člen OZ
Jozef Rozenberg – člen OZ
Radoslav Brenkus – člen OZ


Za Vašu pomoc Vám ďakujeme!

Ing. Mgr. Rastislav Štanga
Predseda predsedníctva Občianskeho združenia
OZ Futbal mládeže Žiar nad Hronom