Zobrazenie harmonogramu, tréningu a evidencia dochádzky

obr: Zobrazenie harmonogramu, tréningu a evidencia dochádzky

1 - Zoznam plánovaných tréningov nájdete na úvodnej stránke alebo v časti Kalendár 

 

 

2 - Po kliknutí na Tréning alebo deň v kalendári a tréning môžete zobraziť detaily tréningu (pokiaľ to tréner povolí tak aj jeho konkrétnu tréningovú náplň)

 
Po kliknutí na "Registrovať dochádzku" môžete dať vedieť trénerovi svoju neúčasť. Rovnako si tak spätne skontrolovať, či som sa tréningu (moje dieťa) zúčastnil a tréner moju dochádzku zaevidoval.