Zber údajov pre výber členského

Poprosím o vyplnenie priloženého formuláru pre potreby správneho nastavenia párovania platieb za členské poplatky pre nový systém. Na základe týchto údajov bude systém párovať platby, posielať informácie na emailové adresy,...