XPS návody

Predstavenie aplikácie XPS Network - pre hráčov a rodičov
obr: XPS návody

O aplikácii XPS Network

XPS je digitálna platforma, vyvinutá pre športové organizácie, pre zjednodušenie a centralizáciu kompletnej agendy okolo fungovania športového klubu.

Pre všetkých užívateľom poskytuje  relevantné informácie pre efektívne riadenie a poskytovanie informácií s cieľom systematického rozvoja klubu a jeho hráčov.

Aplikácia je rokmi preverená v praxi a využívajú ju popredné športové kluby a národné športové asociácie (referencie).

Funkcie

Aplikácia poskytuje ucelenú platformu s množstvom pokročilých funkcií.

K hlavným funkciám mobilnej aplikácie pre hráčov a rodičov patria:

  • Organizácia a plánovanie - harmonogram udalostí - tímové tréningy, individuálne tréningy pre konkrétne potreby hráča, evidovanie dochádzky, tímové udalosti,...
  • Komunikácia - upozornenie na udalosti priamo v mobile, spätná väzba cez interaktívne formuláre (aktualizácia údajov, záťaže, pripravenosti, zdravotného stavu,...), posielanie správ, zdieľanie dokumentov, videí a ukážok s hráčmi, rodičmi, zadávanie dôvodov neúčasti na tréningu / zápase,...
  • Štatistiky a analýzy - prehľady o tréningovej / zápasovej záťaži, údaje a vyhodnocovanie testov, evidencia dochádzky
  • Tréningové plány - možnosti využívania individuálnych tréningových plánov aj s video ukážkami a popisom každého cviku priamo v mobile, možnosti vkladania vlastnej aktivity a tvorba vlastného individuálneho tréningu z databázy viac ako 3000 cvičení,...

Ďalšie pokročilejšie funkcie sú prístupné pre trénerov a klub v počítačovej verzii aplikácie.

Viac info o aplikácii XPS Network:

www.sidelinesports.com

Youtube:

XPS Network 

Sideline sports CZ